Acinetobacter baumannii OXA Detection Kit

Ad Acinetobacter baumannii OXA Detection Kit Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test Acinetobacter baumannii
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0700102 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
 

 

Aspergilus QLP 1.0

Ad Aspergilus QLP 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test Aspergillus
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0510102 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
Aspergilus RNA saptlama kiti. Fluorion Aspergillus QLP 1.0 Real-Time PCR Kiti insan serumundaki A.fumigatus, A. flavus, A. versivolor, A.glaucus, ve A. niger gibi en sık görülen aspergillus türlerini hassas bir biçimde saptar. Saptama FAM-işaretli bir prob kullanılarak gerçekleştirilir. Hatalı negatif sonuçları engellemek için teste internal kontrol dahil edilmiştir. İnternal kontrol Cy5 işaretli bir prob aracılığı ile saptanır.

 

BK-JC QLP 1.0

Ad BK-JC QLP 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test BK/JC
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0540102 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
BK-JC Virüs DNA Saptama Kiti. Fluorion BK-JC QLP 1.0 Real-Time PCR Kiti insan serumundaki BK-JC Virüs DNA’ sını birlikte saptar. Saptama FAM filtre çifti kullanılarak gerçekleştirilir. PCR inhibisyonunu kontrol etmek için sisteme bir iç (internal) kontrol eklenmiştir. İnternal kontrol veri toplama aşamasında Cy5 ile görüntülenir.

 

BKV QNP 1.0

Ad BKV QNP 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test BKV 1.0
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Kantitasyon
Katalog M0610202 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
BK Virüs DNA Kantitasyon Kiti. Fluorion BKV QNP 1.0 Real-Time PCR Kiti BK Virüs DNA’sını saptar ve ölçer. Saptama FAM filtre çifti kullanılarak gerçekleştirilir. PCR inhibisyonunu kontrol etmek için sisteme bir iç (internal) kontrol eklenmiştir. İnternal kontrol veri toplama aşamasında Cy5 ile görüntülenir.

 

BRUCELLA QLP 2.0

Ad BRUCELLA QLP 2.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test Brucella
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0070102 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
Brucella DNA Saptama Kiti. Real-Time PCR sisteminin kullanıldığı bu kit ile B.abortus-melitensis genetik materyali hassas biçimde saptanır. B. abortus-melitensis’e özgü bölge, FAM görüntüsü ile, internal kontrol ise Cy5 görüntüsü ile analiz edilir. Internal kontrol sayesinde PCR reaksiyonu kontrol edilerek yanlış negatif sonuçların verilmesi önlenmiş olur.

 

C.pneumoniae QLS 2.0

Ad C.pneumoniae QLS 2.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test Chlamydia pneumoniae
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0220101 Test Yöntemi SYBR Real-Time PCR
Açıklama
Chlamydia pneumoniae DNA Saptama Kiti. Real-Time PCR sisteminin kullanıldığı bu kit ile C. pneumonia genetik materyali hassas biçimde saptanır. C. pneumonia QLS 2.0, pratik kullanımıyla kontaminasyon riskini en aza indirger. PCR sonrası analizlere gerek duyulmadan sonuçların anında alınmasını sağlar. PCR SYBR-green aracılığıyla reaksiyon sırasında görüntülenir. Çoğalan DNA’nın hedef bölge olduğu, erime eğrisi analizi yoluyla kesinleştirilir.

 

C.trachomatis QLS 1.0

Ad C.trachomatis QLS 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test Chlamydia trachomatis
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0230101 Test Yöntemi SYBR Real-Time PCR
Açıklama
Chlamydia trachomatis DNA Saptama Kiti. Real-Time PCR sisteminin kullanıldığı bu kit ile C. Trachomatis’in bilinen 15 serovarı (A, B, Ba, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L1, L2, and L3) hassas biçimde saptanır. C. trachomatis QLS 1.0, pratik kullanımıyla kontaminasyon riskini en aza indirger. PCR sonrası analizlere gerek duyulmadan sonuçların anında alınmasını sağlar. SYBR-green aracılığıyla reaksiyon sırasında görüntülenir. Çoğalan DNA’nın hedef bölge olduğu, erime eğrisi analizi yoluyla kesinleştirilir.

 

CCHFV QLS 1.0

Ad CCHFV QLS 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test Kırım Kongo
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0420101 Test Yöntemi SYBR Real-Time PCR
Açıklama
Kırım Kongo Virüs RNA Saptama Kiti. Real-Time PCR sisteminde kullanılan bu kit ile hasta serumundaki CCHFV RNA’sı hızlı ve hassas biçimde saptanır. Fluorion CCHFV QLS pratik kullanımıyla kontaminasyon riskini en aza indirger. PCR sonrası analizlere gerek duyulmadan sonuçların anında alınmasını sağlar. SYBR-green aracılığıyla reaksiyon sırasında görüntülenir. Çoğalan DNA’nın hedef bölge olduğu, erime eğrisi analizi yoluyla kesinleştirilir.

 

CMV QNP 3.0

Ad CMV QNP 3.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test CMV QNP 3.0
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Kantitasyon
Katalog M0380202 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
CMV DNA Kantitasyon Kiti. Fluorion CMV QNP 3.0 Real-Time PCR Kiti insan serumundaki Sitomegalo Virüsü DNA’sını saptar ve ölçer. Saptama FAM filtre çifti kullanılarak gerçekleştirilir. PCR inhibisyonunu kontrol etmek için sisteme bir iç (internal) kontrol eklenmiştir. İnternal kontrol veri toplama aşamasında Cy5 ile görüntülenir.

 

EBV QNP 1.0

Ad EBV QNP 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test EBV QNP
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Kantitasyon
Katalog M0360202 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
EBV DNA Kantitasyon Kiti. Fluorion Epstein-Barr Virüs QNP 1.0 Real-Time PCR Kiti ile Epstein-Barr Virüs DNA’sını saptanır ve kantite edilir. Saptama FAM filtre çifti kullanılarak gerçekleştirilir. PCR inhibisyonunu kontrol etmek için sisteme bir iç (internal) kontrol eklenmiştir. İnternal kontrol veri toplama aşamasında Cy5 ile görüntülenir. İnternal kontrol DNA izolasyonu sırasında ya da PCR reaksiyon karışımına eklenir.

 

EBV QNS 1.1

Ad EBV QNS 1.1 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test HCV
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Kantitasyon
Katalog M0200201 Test Yöntemi SYBR Real-Time PCR
Açıklama
EBV DNA Kantitasyon Kiti

 

FV R2 (H1299R) QLP 1.0

Ad FV R2 (H1299R) QLP 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test FV R2 (H1299R)
Panel Moleküler Genetik Test Tipi Alelik diskriminasyon (Alel Ayırdetme)
Katalog G0750402 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
 

 

FVL QLP 1.1

Ad FVL QLP 1.1 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test FV
Panel Moleküler Genetik Test Tipi Alelik diskriminasyon (Alel Ayırdetme)
Katalog G0120402 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
Factor V Leiden Mutasyon Saptama Kiti. Fluorion Factor V Leiden QLP 1.1 Real-Time PCR Kiti insan kanından izole edilen DNA’ da G1691A mutasyonunu saptar. Saptama FAM ve Cy5 filtre çiftleri kullanılarak gerçekleştirilir.

 

GMO QLP 1.0

Ad GMO QLP 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test NOS-P35S tarama
Panel Gıda Test Tipi Saptama
Katalog F0500102 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
Fluorion GMO QLP 1.0 Real-Time PCR Kiti GDO’larda bulunan P35S ve NOS markörlerinin saptanması için kullanılır. P35S ve NOS 2 ayrı reaksiyonda analiz edilir. Herbir reaksiyonda P35S ve NOS FAM floroforuyla saptanırken bitkiye özgü referans bölge Cy5 floroforuyla saptanır.

 

H.pylori QLS 1.0

Ad H.pylori QLS 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test H.pylori
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0370101 Test Yöntemi SYBR Real-Time PCR
Açıklama
Helicobacter pylori DNA saptama Kiti. Real-Time PCR sisteminin kullanıldığı bu kit ile H. pylori genetik materyali hassas biçimde saptanır. H. pylori QLS 1.0, pratik kullanımıyla kontaminasyon riskini en aza indirger. PCR, SYBR-green aracılığıyla reaksiyon sırasında görüntülenir.

 

H1N1 QLP 2.0

Ad H1N1 QLP 2.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test H1N1
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0480102 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
H1N1 RNA Virüsü Saptlama Kiti Fluorion H1N1 QLP 2.0 Real-Time PCR Kiti ile insan serum ve plazmasındaki influenza A(H1N1) virüsü hızlı ve hassas biçimde saptanır. H1N1 RNA’sı FAM, internal kontrol ise Cy5 kanalından görüntülenir.

 

HAdV QLS 1.0

Ad HAdV QLS 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test Adenovirüs
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0390101 Test Yöntemi SYBR Real-Time PCR
Açıklama
Human Adenovirus Real-Time PCR Kiti. Real-Time PCR sisteminin kullanıldığı bu kit ile HAdV’ nin serotip 31 dışındaki tüm serotipleri hassas biçimde saptanır. Fluorion HAdV QLS 1.0, pratik kullanımıyla kontaminasyon riskini en aza indirger. PCR sonrası analizlere gerek duyulmadan sonuçların anında alınmasını sağlar. PCR, SYBR-green aracılığıyla reaksiyon sırasında görüntülenir. Çoğalan DNA’ nın hedef bölge olduğu, erime eğrisi analizi yoluyla kesinleştirilir.

 

HBV QNP 2.0

Ad HBV QNP 2.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test HBV
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Kantitasyon
Katalog M0010202 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
HBV DNA Kantitasyon Kiti. Fluorion HBV QNP 2.0 Real-Time PCR Kiti insan serumundaki Hepatit B Virüsü DNA’sını, tüm ana HBV genotiplerini kapsayacak biçimde (A-F) saptar ve ölçer. Saptama FAM görüntüsü kullanılarak gerçekleştirilir. PCR inhibisyonunu kontrol etmek için sisteme bir iç (internal) kontrol eklenmiştir. İnternal kontrol veri toplama aşamasında Cy5 ile görüntülenir.

 

HCV Genotyping 1.0

Ad HCV Genotyping 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test HCV
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Viral/Bakteriyel Genotiplendirme
Katalog M0490302 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
Fluorion HCV Genotyping 1.0 Real-Time PCR Kiti insan serumundaki Hepatit C Virüsünün 1, 2, 3 ve 4 genotiplerini saptayacak şekilde geliştirilmiştir. Saptama FAM ve Cy5 filtreleri kullanılarak gerçekleştirilir.

 

HCV QNP 2.1

Ad HCV QNP 2.1 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test HCV
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Kantitasyon
Katalog M0020202 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
HCV RNA Kantitasyon Kiti. Fluorion HCV QNP 2.1 Real-Time PCR Kiti insan serumundaki Hepatit C Virüsü RNA’sını, tüm ana HCV genotiplerini kapsayacak biçimde (1-6) saptar ve ölçer. Saptama FAM goruntusu kullanılarak gerçekleştirilir. PCR inhibisyonunu kontrol etmek için sisteme bir iç (internal) kontrol eklenmiştir. İnternal kontrol veri toplama aşamasında Cy5 ile görüntülenir.

 

HCV QNP 3.0

Ad HCV QNP 3.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test HCV
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Kantitasyon
Katalog M0340202 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
HCV RNA Kantitasyon Kiti. Fluorion HCV QNP 3.0 Real-Time PCR Kiti insan serumundaki Hepatit C Virüsü RNA’sını, tüm ana HCV genotiplerini kapsayacak biçimde (1-6) saptar ve ölçer. Saptama FAM goruntusu kullanılarak gerçekleştirilir. PCR inhibisyonunu kontrol etmek için sisteme bir iç (internal) kontrol eklenmiştir. İnternal kontrol veri toplama aşamasında Cy5 ile görüntülenir. Fluorion HCV QNP 2.1 kiti ile aynı içeriğe sahip olmakla birlikte reaksiyon hacmi ve reaksiyona koyulan RNA miktarının daha yüksek olmasından dolayı daha yüksek hassasiyete sahiptir.

 

HDV QLP 1.0

Ad HDV QLP 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test HDV QLP 1.0
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0430102 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
Hepatit Delta Virus RNA Saptama Kiti. Real-Time PCR sisteminde kullanılan bu kit ile hasta serumundaki HDV DNA miktarı, tüm ana HDV genotiplerini (A-F) kapsayacak şekilde, hızlı ve hassas biçimde saptanır. Fluorion HDV QLP pratik kullanımıyla kontaminasyon riskini en aza indirger. PCR sonrası analizlere gerek duyulmadan sonuçların anında alınmasını sağlar. Çift-işaretli problardan biri çoğalan HDV’ ye özgü bölgeyi, farklı bir floresan boya ile işaretlenmiş diğer prob ise internal kontrolü görüntülemek için kullanılır. Bu sayede PCR reaksiyonu kontrol edilerek yanlış negatif sonuçların verilmesi önlenmiş olur.

 

HDV QLS 1.0

Ad HDV QLS 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test HDV
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0060101 Test Yöntemi SYBR Real-Time PCR
Açıklama
HDV RNA Saptama Kiti. Hepatit Delta Virüsü (HDV), varlığını sürdürmek ve çoğalmak için Hepatit B infeksiyonuna ihtiyaç duyan bir virüstür. Real-Time PCR sisteminde kullanılan bu kit ile hasta serumundaki HDV DNA ‘sı, tüm ana HDV genotiplerini (A-F) kapsayacak şekilde, hızlı ve hassas biçimde saptanır. PCR ürünü SYBR-green aracılığıyla reaksiyon sırasında görüntülenir.

 

HFE H63D QLP 1.0

Ad HFE H63D QLP 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test HFE H63D
Panel Moleküler Genetik Test Tipi Alelik diskriminasyon (Alel Ayırdetme)
Katalog G0470402 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
HFE H63D Mutasyonu Saptama Kiti. Fluorion HFE H63D QLP 1.0 Real-Time PCR Kiti insan DNA’sında HFE genindeki A1298C mutasyonunu saptar. Saptama FAM ve Cy5 filtre çiftleri kullanılarak gerçekleştirilir.

 

HIV 1 QNP 1.1

Ad HIV 1 QNP 1.1 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test HIV
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Kantitasyon
Katalog M0290202 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
HIV 1 RNA Kantitasyon Kiti. Fluorion HIV-1 QNP 1.1 Real-Time PCR Kiti insan plazmasındaki HIV-1 RNA’sını, tüm ana HIV-1 M grubu genotiplerini kapsayacak biçimde (A-H) saptar ve ölçer. Saptama FAM filtre çifti kullanılarak gerçekleştirilir. PCR inhibisyonunu kontrol etmek için sisteme bir iç (internal) kontrol eklenmiştir. İnternal kontrol veri toplama aşamasında Cy5 ile görüntülenir.

 

HLA B27 QLP 1.0

Ad HLA B27 QLP 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test HLA B27
Panel Moleküler Genetik Test Tipi Saptama
Katalog G0570102 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
Ankilozan Spondilit hastalığı ile ilişkili olan HLA B27 genotipini saptamaya yönelik geliştirilmiş bir Real-Time PCR kitidir. Reaksiyonda FAM kanalından B27 genotipi saptanırken Cy5 kanalından da in-house gen olarak G6PDH geni saptanmaktadır.

 

HPIV QLS 1.0

Ad HPIV QLS 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test Parainfluenza
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0400101 Test Yöntemi SYBR Real-Time PCR
Açıklama
Human Parainfluenza Virus Real-Time PCR Kiti. Real-Time PCR sisteminin kullanıldığı bu kit ile HPIV’ nin 1, 2 ve 3 serotipleri hassas biçimde saptanır. Fluorion HPIV QLS 1.0, pratik kullanımıyla kontaminasyon riskini en aza indirger. PCR sonrası analizlere gerek duyulmadan sonuçların anında alınmasını sağlar. PCR, SYBR-green aracılığıyla reaksiyon sırasında görüntülenir. Çoğalan ürünün hedef bölge olduğu, erime eğrisi analizi yoluyla kesinleştirilir.

 

HPV QNS 1.1

Ad HPV QNS 1.1 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test HPV (Yüksek Risk Grubu)
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Kantitasyon
Katalog M0080201 Test Yöntemi SYBR Real-Time PCR
Açıklama
HPV DNA Kantitasyon Kiti. Fluorion HPV QNS 1.1 Real-Time PCR Kiti ile İnsan Papilloma Virüs (HPV) DNA’sı, amplifikasyon ürünlerine bağlanan SYBR Green I boyası aracılığıyla saptanır HPV QNS 1.1, HPV 6, 11, 13, 16, 18, 31, 33 genotiplerini başarıyla saptamaktadır. Kit ile daha az rastlanan genotipler arasından da saptananlar olabilir. Viral yükün kantitasyonu DNA olarak sağlanan dış (external) kantitasyon kontrolleri kullanılarak yapılır.

 

HSV QLP 1.1

Ad HSV QLP 1.1 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test HSV
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Viral/Bakteriyel Genotiplendirme
Katalog M0040302 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
HSV 1-2 Genotiplendirme Kiti. Fluorion HSV QLP 1.1 Real-Time PCR Kiti insan serumundaki Herpes Simplex Virüs DNA’ sını saptar ve HSV 1 ile HSV 2 virüsünün ayırdedilmesini sağlar. HSV 1 DNA’sı FAM filtre çifti, HSV 2 DNA’sı ise Cy5 filtre çifti ile görüntülenir.

 

HSV QLP 2.1

Ad HSV QLP 2.1 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test HSV IC li
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Viral/Bakteriyel Genotiplendirme
Katalog M0580302 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
HSV 1-2 Genotiplendirme Kiti. Fluorion HSV QLP 1.1 Real-Time PCR Kiti insan serumundaki Herpes Simplex Virüs DNA’ sını saptar ve HSV 1 ile HSV 2 virüsünün ayırdedilmesini sağlar. HSV 1 DNA’sı FAM filtre çifti, HSV 2 DNA’sı ise Cy5 filtre çifti ile görüntülenir. 3.kanal Hex filtresi ile de internal kontrol saptanır.

 

HSV QNS 1.0

Ad HSV QNS 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test HSV
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Kantitasyon
Katalog M0040201 Test Yöntemi SYBR Real-Time PCR
Açıklama
HSV DNA Kantitasyon Kiti. Real-time PCR sisteminin kullanıldığı bu kit ile HSV (HSV 1, HSV2) genetik materyalinin miktarı hassas biçimde ölçülür. Floresan bir boya olan SYBR-Green, çoğalan amplikona bağlanarak ışıma yapar ve her döngüde biriken DNA miktarıyla doğru orantılı olarak bu ışıma da artar. Kantitasyon için, miktarları önceden bilinen ve standart olarak tanımlanmış örneklerin miktarlarına karşılık gelen döngü eşik değerlerinden yararlanılarak bir standart eğri oluşturulur. Bu standart eğri kullanılarak diğer örneklerin başlangıç miktarları belirlenir.

 

IBV QLP 1.0

Ad IBV QLP 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test IBV
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0600102 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama

 

IL28B

Ad IL28B Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test IL28B
Panel Moleküler Genetik Test Tipi Alelik diskriminasyon (Alel Ayırdetme)
Katalog G0680402 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
 

 

JCV QNP 1.0

Ad JCV QNP 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test JCV 1.0
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Kantitasyon
Katalog M0620202 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
JC Virüs DNA Kantitasyon Kiti. Fluorion JCV QNP 1.0 Real-Time PCR Kiti insan serumundaki JC Virüs DNA’sını saptar ve ölçer. Saptama FAM filtre çifti kullanılarak gerçekleştirilir. PCR inhibisyonunu kontrol etmek için sisteme bir iç (internal) kontrol eklenmiştir. İnternal kontrol veri toplama aşamasında Cy5 ile görüntülenir.

 

Leishmania QLS 1.0

Ad Leishmania QLS 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test Leishmania
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0250101 Test Yöntemi SYBR Real-Time PCR
Açıklama
Leishmania DNA Saptama Kiti. Real-Time PCR sisteminin kullanıldığı bu kit ile Leishmania genetik materyali hassas biçimde saptanır. Leishmania QLS 1.0, pratik kullanımıyla kontaminasyon riskini en aza indirger. PCR sonrası analizlere gerek duyulmadan sonuçların anında alınmasını sağlar. PCR, SYBR-green aracılığıyla reaksiyon sırasında görüntülenir. Çoğalan DNA’nın hedef bölge olduğu, erime eğrisi analizi yoluyla kesinleştirilir.

 

Leishmania QNS 1.0

Ad Leishmania QNS 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test Leishmania
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Kantitasyon
Katalog M0250201 Test Yöntemi SYBR Real-Time PCR
Açıklama
Real-Time PCR sisteminin kullanıldığı bu kit ile Leishmania genetik materyalinin miktarı hassas biçimde ölçülür. PCR, SYBR-green aracılığıyla reaksiyon sırasında görüntülenir. Çoğalan DNA’ nın hedef bölge olduğu, erime eğrisi analizi yoluyla kesinleştirilir.

 

Meat Spec. Ident. QLP 1.0

Ad Meat Spec. Ident. QLP 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test Et Tür Tayini
Panel Gıda Test Tipi Saptama
Katalog F0560102 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
Fluorion MEAT SPECIES IDENTIFICATION QLP 1.0 Real-Time PCR Kiti et örneklerinde sığır, domuz, koyun, at, hindi ve tavuk et türlerini hassas bir biçimde saptar. Kit, bütün türlerin cytochrome b genlerinde 100-150 bazlık bir bölümü diziye özgü primerler kullanarak çoğaltır. Saptama FAM-işaretli bir prob kullanılarak gerçekleştirilir.

 

MRSA QLP 1.0

Ad MRSA QLP 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test MRSA+NUC QLP
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0350102 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
MecA-Nuc Saptama Kiti. Real-time PCR sisteminin kullanıldığı bu kit ile metisilin direnci sağlayan mecA geni ile birlikte koagülaz aktivitesine sebep olan S. aureus’ a özgü nuc geni hassas olarak saptanır. Fluorion MRSA QLP 1.0, pratik kullanımıyla kontaminasyon riskini en aza indirger. PCR sonrası analizlere gerek duyulmadan sonuçların anında alınmasını sağlar. mecA geni FAM, nuc geni ise Cy5 işaretli diziye özgü problar yardımı ile saptanır.

 

MRSA QLS 1.0

Ad MRSA QLS 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test MRSA
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0270101 Test Yöntemi SYBR Real-Time PCR
Açıklama
Metisiline Dirençli S.aureus DNA Saptama Kiti. Real-time PCR sisteminin kullanıldığı bu kit ile MRSA DNA’sı hassas olarak saptanır. MRSA QLS 1.0, pratik kullanımıyla kontaminasyon riskini en aza indirger. PCR sonrası analizlere gerek duyulmadan sonuçların anında alınmasını sağlar. PCR ürünü, SYBR Green aracılığıyla reaksiyon sırasında görüntülenir.

 

Mtbc Complex QLS 2.0

Ad Mtbc Complex QLS 2.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test Mtbc Complex SYBR
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0280101 Test Yöntemi SYBR Real-Time PCR
Açıklama
Mtbc Complex DNA Saptama Kiti. Real-time PCR sisteminin kullanıldığı bu kit ile Mycobacterium tuberculosis kompleksine üye bakterilerin (M. tuberculosis, M. africanum I ve II, M. bovis, M bovis BCG, M. microti, M. canettii) genetik materyalı saptanır. MTBC Complex QLS 2.0, pratik kullanımıyla kontaminasyon riskini en aza indirger. PCR sonrası analizlere gerek duyulmadan sonuçların anında alınmasını sağlar. PCR ürünü, floresan bir boya olan SYBR Green aracılığıyla reaksiyon sırasında görüntülenir.

 

MTBC QLP 2.1

Ad MTBC QLP 2.1 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test MTBC
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0030102 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
MTBC DNA Saptama Kiti. Fluorion MTBC QLP 2.1 Real-Time PCR Kiti insan biyolojik örneklerindeki Mycobacterium tuberculosis DNA’ sını saptar. Saptama FAM filtre çifti kullanılarak gerçekleştirilir. PCR inhibisyonunu kontrol etmek için sisteme bir iç (internal) kontrol eklenmiştir. İnternal kontrol veri toplama aşamasında Cy5 ile görüntülenir.

 

MTHFR 1298 QLP 1.1

Ad MTHFR 1298 QLP 1.1 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test MTHFR 1298
Panel Moleküler Genetik Test Tipi Alelik diskriminasyon (Alel Ayırdetme)
Katalog G0460402 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
Methylenetetrahydrofolate Reductase A1298C Mutasyonu Saptama Kiti. Fluorion MTHFR (A1298C) QLP 1.0 Real-Time PCR Kiti insan DNA’sında metilentetrahidrofolat redüktaz genindeki A1298C mutasyonunu saptar. Saptama FAM ve Cy5 filtre çiftleri kullanılarak gerçekleştirilir.

 

MTHFR 677 QLP 1.1

Ad MTHFR 677 QLP 1.1 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test MTHFR 677
Panel Moleküler Genetik Test Tipi Alelik diskriminasyon (Alel Ayırdetme)
Katalog G0140402 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
Methylenetetrahydrofolate Reductase C677T Mutasyonu Saptama Kiti. Fluorion MTHFR (C677T) QLP 1.1 Real-Time PCR Kiti insan kanından izole edilen DNA’ da metilentetrahidrofolat redüktaz genindeki C677T mutasyonunu saptar. Saptama FAM ve Cy5 filtre çiftleri kullanılarak gerçekleştirilir.

 

PAI-1 4G-5G QLP 1.0

Ad PAI-1 4G-5G QLP 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test PAI-1
Panel Moleküler Genetik Test Tipi Alelik diskriminasyon (Alel Ayırdetme)
Katalog G0590402 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
Plazminojen aktivatör inhibitör-1 (PAI-1) fibrinolizisin inhibitörüdür. Artmış PAI-1 düzeyi kardiyovasküler risk ve trombosisle ilişkili hastalıkların patogenezinde önemlidir. PAI-1 promotor bölgesindeki 4G/5G polimorfizmi kapsamlı bir şekilde çalışılmıştır. En yaygın polimofizm promoter bölgesindeki 4G/5G insersiyon/delesyon polimorfizmi olarak bilinir. Fluorion PAI-1 4G-5G QLP 1.0 Real-Time PCR Kiti insan kanından izole edilen DNA’da SERPINE1 geni promoter bölgesindeki delesyon mutasyonunu saptar. SERPINE1 geni üzerindeki üzerinde 96 bp’lik bir bölüm diziye özgü primerler kullanılarak çoğaltılır ve saptama FAM ve Cy5 filtre çiftleri kullanılarak gerçekleştirilir.

 

Parvo QNP 1.0

Ad Parvo QNP 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test Parvo QNP 1.0
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Kantitasyon
Katalog M0410202 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
Parvovirus B19 DNA Kantitasyon Kiti. Fluorion Parvovirüs B19 QNP 1.0 Real-Time PCR Kiti ile Parvovirüs B19 DNA’sı saptanır ve kantite edilir. Saptama FAM görüntüsü kullanılarak gerçekleştirilir. PCR inhibisyonunu kontrol etmek için sisteme bir iç (internal) kontrol eklenmiştir. İnternal kontrol veri toplama aşamasında Cy5 ile görüntülenir.

 

Parvo QNS 1.0

Ad Parvo QNS 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test Parvovirus B19
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Kantitasyon
Katalog M0210201 Test Yöntemi SYBR Real-Time PCR
Açıklama
Parvovirus B19 DNA Kantitasyon Kiti. Real-Time PCR sisteminde kullanılan bu kit ile hasta serumundaki PARVOVIRUS B19 DNA miktarı, hızlı ve hassas biçimde saptanır. Bulunan internal kontrol sayesinde kantitasyon, nükleik asit izolasyonu aşamasından Real-Time PCR’ ın bitimine dek güvence altına alınır.

 

Prothrombin QLP 1.2

Ad Prothrombin QLP 1.2 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test Prothrombin
Panel Moleküler Genetik Test Tipi Alelik diskriminasyon (Alel Ayırdetme)
Katalog G0130402 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
Prothrombin Mutasyon Saptama Kiti. Fluorion Prothrombin (G20210A) QLP 1.2 Real-Time PCR Kiti insan kanından izole edilen DNA’ da prothrombin G20210A mutasyonunu saptar. Saptama FAM ve Cy5 filtre çiftleri kullanılarak gerçekleştirilir.

 

RSV QLS 1.0

Ad RSV QLS 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test RSV
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0330101 Test Yöntemi SYBR Real-Time PCR
Açıklama
Respiratory Syncytial Virus RNA Saptama Kiti. Fluorion RSV QLS 1.0 kiti ile örneklerdeki RSV RNA miktarı hızlı ve hassas biçimde saptanır. PCR sonrası analizlere gerek duyulmadan sonuçların anında alınmasını sağlar. PCR ürünü, floresan bir boya olan SYBR Green aracılığıyla reaksiyon sırasında görüntülenir.

 

Salmonella QLS 1.0

Ad Salmonella QLS 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test Salmonella
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0520101 Test Yöntemi SYBR Real-Time PCR
Açıklama
yayılır, geç kalınmadan antibiyotik ile tedavi edilmez ise ölüme neden olabilir. Real-Time PCR sisteminin kullanıldığı bu kit ile Salmonella hassas biçimde saptanır. Fluorion Salmonella QLS 1.0, pratik kullanımıyla kontaminasyon riskini en aza indirger. PCR sonrası analizlere gerek duyulmadan sonuçların anında alınmasını sağlar. PCR ürünü, floresan bir boya olan SYBR-green aracılığıyla reaksiyon sırasında görüntülenir. Çoğalan DNA nın hedef bölge olduğu, erime eğrisi analizi yoluyla kesinleştirilir.

 

TTV QLS 1.0

Ad TTV QLS 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test TTV
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0110101 Test Yöntemi SYBR Real-Time PCR
Açıklama
TTV DNA Saptama Kiti. TTV QLS 1.0, bilinen tüm TTV genotiplerini saptamak üzere geliştirilmiştir. PCR ürünü, floresan bir boya olan SYBR-green aracılığıyla reaksiyon sırasında görüntülenir. Çoğalan DNA’nın hedef bölge olduğu, erime eğrisi analizi yoluyla kesinleştirilir.

 

TTV QNS 1.0

Ad TTV QNS 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test TTV
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Kantitasyon
Katalog M0110201 Test Yöntemi SYBR Real-Time PCR
Açıklama
Real-time PCR sisteminin kullanıldığı bu kitle TTV DNA miktarı hassas biçimde ölçülür. PCR ürünü, floresan bir boya olan SYBR-green aracılığıyla reaksiyon sırasında görüntülenir. Çoğalan DNA’ nın hedef bölge olduğu, erime eğrisi analizi yoluyla kesinleştirilir.

 

VRE QLP 1.0

Ad VRE QLP 1.0 Kategori Real Time PCR
Marka Fluorion Test Vancomycin-Dirençli Enterokok (VRE)
Panel Mikrobiyoloji Test Tipi Saptama
Katalog M0630102 Test Yöntemi Taqman Real-Time PCR
Açıklama
Vankomisin Dirençli Enterokok Saptama Kiti. Real-Time PCR sisteminin kullanıldığı bu kit ile Vankomisine direnç sağlayan VanA ve VanB geni hassas biçimde saptanır. VanA genine özgü bölge, FAM görüntüsü ile, VanB genine özgü bölge ise Cy5 görüntüsü ile analiz edilir.