Sil Select Plus Stock
11 Insan sperminin dansite-gradient metodu ile santrifüj islemine tabi tutulmak suretiyle fertilizasyon kapasitesi yüksek spermlerin semenden ayrilmasini saglayan yüzde yüz izotonik silan kapli colloidal silika partiküllerinden olusan stok solüsyondur.
Sil Select Plus
12 Sil Select Stok Solusyonun Medium kullanilarak Alt faz (Lower Layer) ve Üst Fast (Upper Layer ) olarak hazirlandigi ikili hazir gradient solsyonudur. Bu gradient saysinde santrifüj kullanilarak insan semeni içinde kalitesiz spermler ve diger tüm fazlaliklar atilarak IUI ve IVF-ICSI amaçli kullanilabilecek kaliteli spermler ayirt edilir.
SPERM WASHING MEDIM (SIL SELECT PLUS-FERTICULT FLUSH)
13 SIP washing-insemination medium Stok SIP solüsyonundan alt ve üst fazlar hazirlamak ve spermleri ayirmak için izotonik hazir Hepes tamponlu tuz solüsyonudur.
Sperm Freeze
14 Insan spermini sivi azot içerisinde dondurarak üç yildan daha fazla canlligini muhafaza ederek dondurulmasinda ve çözülmesinde tampon olarak kullanilan izotonik tuz solüsyonudur.
Strow
15 Sivi azot içerisinde dondurulacak spermlerin muhafaza edilmesi için kulanima hazir pipetlerdir.
SpermMar(ASA) Test
16 Insan Anti Sperm Antikorlarinin(ASA) varliginin (IgG -IgA) tayininde kullanilan Karisik (Miks) Antigloblin Reaksiyon (MAR) test kitidir. Immünolojik infertilide teshisinde altin anahtar.
Spermac Stain
17 Spermac Stain: Morfoloji (Kruger -Tygerberg Strict Criteria )degerlendirme Boyasi.Insan spermini boyayarak Tigerberg Strict kiriterlerine göre Kruger ve arkadaslarinin tanimlamasina uygun sperm morfolojisini degerlendirilmesinde kullanilan üç yil stabil modifiye boyadir. Bir fixatif ve üç adet boyadan olusur.
Fertility Score
18  Evde kendi basiniza spermlerinizin fertilizasyon(çocuk sahibi olabilirliginizin) kapasitesinin tayini için kolay test metodu.
Vital Screen
19 Insan sperminin vital (canli) olup olmadigini arastirmak maksadiyla kullanilan membran geçirgenligine dayali canlilik tayin boyasidir.
Acro Screen
20 Insan sperminin akrozomunda bulunan AKROZIN’nin aktivitesinin tespitinde kullanilan komple settir.
Citric Screen
21 Insan semeninde sitrik asit miktarini tayin etmek için kullanilan fotometrik test kitidir.
Epi Screen
22 Insan semeninde Alfa Glukosidaz aktivitesinin tayininde kullanilan Invitro Diagnostik test kitidir
Fructo Screen
23 Insan semeninde Fruktoz miktarini tayin etmek için kullanilan fotometrik test kitidir.
Leuco Screen
24 Insan semeninde bulunan somatik hücrelerle(lökosit,epitel,vb.) spermatogenetik hücrelerin(immatür sperm formlari, vb.) farkli renklerde boyanarak mikroskop yardimiyla ayirt edilmelerini saglayan Peroksidaz boya kitidir.
PureSperm
25 PureSperm : Insan sperminin dansite-gradyan santrifüj islemine tabi tutulmak suretiyle fertilizasyon kapasitesi yüksek spermatozoitlerin ayrilmasini saglayan yüzde yüz konsantre ,izotonik, silan kapli kolloidal silika partiküllerinden olusan stok solüsyondur.
PureSperm 80-40
26 PureSperm 80 :Insan sperminin dansite-gradyan santrifüj islemine tabi tutulmak suretiyle fertilizasyon kapasitesi yüksek spermatozoitlerin ayrilmasini saglayan yüzde seksenlik yogunlukta (Alt Faz) PureSperm içeren hazir gradient solüsyondur. PureSperm 40 : Yüzde kirklik yogunlukta (üst Faz) PureSperm içeren hazir gradient solüsyondur.
PureSperm Buffer
27 PureSperm Buffer – Wash : Stok PureSperm solüsyonundan alt ve üst fazlar hazirlamak ve spermleri yikamak için izotonikl hazir Hepes tamponlu tuz solüsyonudur.
PureWash Gradient
28 Insan sperminin Oligo, Astheno ve Teratospermil oldugu durumlarda Dansite Gradient Yönteminde PureSperm Stok ve PureWash Washing Medium kullanilarak gelistirilmis kullanima hazir Sperm Ayirma Sistemidir. Hazir formda oldugu için herhangi bir ek islem gerektirmeden kullanilir.
PureCeption
29 Oligo, Astheno ve teratospermil oldugu durumlarda PureSperm Stok Ve PureCeption SpermWash kullanilarak ayrilmasini saglayan ticari markali(TM) sistemdir.