sterilizasyon ürün çeşitleri sterilizasyon ürün çeşitleri sterilizasyon ürün çeşitleri sterilizasyon ürün çeşitleri sterilizasyon ürün çeşitleri

Gelişen bilim ve teknoloji her alanda olduğu gibi mikrobiyoloji disiplinini de etkilemiş, temel ve tanısal mikrobiyolojide geleneksel yöntemler ile birlikte veya tek başlarına kullanıma girmeye başlayan karmaşık moleküler tekniklerin ortaya çıkmasına neden olmuştur. Moleküler teknikler hemen tüm bilim alanlarının yakından ilgilendiği, oldukça heyecan verici sonuçlar ortaya koyan çalışma alanlarını kapsamaktadır. Başta tanı, direnç, patogenezi aydınlatma, filogenetik ve moleküler epidemiyolojik çalışmalar olmak üzere her gün yeni uygulama alanları bulmaktadır.

Sil Select Plus Stock Sil Select Plus SPERM WASHING MEDIM (SIL SELECT PLUS-FERTICULT FLUSH) Sperm Freeze Strow SpermMar(ASA) Test Spermac Stain Fertility Score Vital Screen Citric Screen Epi Screen Fructo Screen
Leuco Screen PureSperm PureSperm 80-40 PureSperm Buffer PureWash Gradient PureCeption
IUI 4220 IUI Mandrenli IUI Seminor Emtrac 4219A Emtrac Set Semtrac 2000 Semtrac Long Probet 4164 Detecta 4163 Fas(OPS) Tek-L Fas(OPS) Çift-L Fas(OPS) Flush Hysterometer Curette

Yenidoğan bilim dalı son 20 yılda çok hızlı ilerleme kaydetmiştir. Liv Hospital Yenidoğan Servisi olarak amacımız, bebeklerimize en uygun ve çağdaş tedavi yöntemlerini sunmak, onların hızla sağlıklarına kavuşturmaktır. Bu yaşam desteği hastanemizdeki multidisipliner çalışmanın ve ekip anlayışının ürünüdür.

Uzmanların yönettiği Yenidoğan Servisinde 24 saat hizmet verilmektedir. Doğumlarda hazır bulunan ekibimiz anında müdahale yapmak üzere eğitimden geçmiş ve ünitemiz gerekli teknik malzemeler ile donatılmıştır. Bebeklerimizin özellikle solunum, dolaşım, beslenme ve enfeksiyon sorunları ile yakından ilgilenilmekte ve bu konulardaki en geçerli tedavi yöntemleri kullanılmaktadır.

Anestezi Ürünleri:

Anesteziyoloji, öncesi ve sonrası da dahil olmak üzere ameliyat süresince hastanın ağrı duymamasını, konforunu ve yapılan girişime tahammülünü sağlamak üzere geliştirilmiş bir dizi tıbbi uygulamayı içeren bilim dalının adıdır.


Anestezi uzmanı doktorunuz, Tıp Fakültesi mezunu, bu dalda dört yıllık uzmanlık eğitimi almış olan, üst düzey tıp teknolojisini kullanabilen ve bu bilgi ve becerisi ile sizin ameliyat sürecini güvenle geçirerek sağlığınıza kavuşmanıza olanak sağlayan kişidir.